Zalozeni skupiny

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

Zpět na rozcestník

(English version)


Warning.gif WARNING:

Nepoužívejte prosím funkce poskytované systémem Perun, které nejsou popsané v tomto návodu. Mohlo by dojít k narušení struktury Vámi spravovaných VO. Připravujeme přehlednější uživatelské rozhraní.


Čtěte také, jak sdílet data ve skupině.


 • Přihlaste se do prostředí Perun a přejděte do sekce VO VO Manager.
 • V levém menu vyberte položku VO Select VO, čímž zobrazíte všechny VO, které máte ve správě.
 • Ze seznamu vyberte požadovanou VO, v rámci které chcete vytvořit novou skupinu, otevře se nový panel s nastavením dané VO.

Zalozeni skupiny 01.jpg.

 • Na záložce Overview klikněte na tlačítko invite_user Create group.

Zalozeni skupiny 02.jpg.

 • Zobrazí se dialogové okno, kde vyplňte:
  • Name: Zadejte název skupiny, název volte tak, aby nezačínal VO, tj. např. skupina group pro VO_meta bude mít login meta_group.
  • Descriptions: Zde můžete zadat vlastní popis skupiny, abyste odlišili její účel atp.
  • As sub-group: Zaškrtněte, pokud chcete, aby skupina byla podskupinou jiné a v zobrazené rozbalovací nabídce Parent group zvolte skupinu, jejíž podskupinou má být.
  • Potvrďte tlačítkem invite_user Create.

Zalozeni skupiny 03.jpg

V této fázi je připravená skupina, nyní je potřeba přiřadit dané skupině zdroje.

 • Na levém panelu přejděte na záložku VO Groups a vyberte skupinu, které chcete přiřadit zdroje.

Zalozeni skupiny 04.jpg.

 • Otevře se nastavení skupiny, zde přepněte na záložku Resources.
 • Na této záložce stiskněte tlačítko invite_user Add a ze zobrazeného seznamu vyberte požadované zdroje. (Vždy vybírejte zdroje s označením HOME. V případě Plzeňského úložiště vyberte „Storage Pilsen - home“, pro Jihlavu „Storage Jihlava - home“ a pro Brno „Storage Brno - home“).
 • Zdroj vyberete zaškrtnutím odpovídající zaškrtávacího pole a svou volbu potvrďte tlačítkem invite_user Add.

Zalozeni skupiny 06.jpg.

Nyní je potřeba ještě přiřadit skupině GID, aby mohlo dojít k propagaci skupiny na potřebné zdroje.

 • Pokud máte stále otevřenou záložku s nastavením skupiny, tak přejděte na záložku Settings. Pokud jste nastavení skupiny zavřeli, pak opět přejděte do sekce invite_user Group manager na levém panelu, dále klikněte na tlačítko invite_user Select group a vyberte skupinu, kterou potřebujete nastavit.

Zalozeni skupiny 07.jpg.

 • Z rozbalovacího menu Resources zvolte Váš zdroj. V případě úložiště v Plzni Storage Pilsen - home, pro Jihlavu Storage Jihlava - home a pro Brno Storage Brno - home.

Zalozeni skupiny 08.jpg.

 • Stiskněte tlačítko invite_user Add.
 • V seznamu proměnných najděte položku Unix group name in einfra a do pole vyplňte název skupiny, shodný se zvoleným názvem dříve a potvrďte nastavení stisknutím tlačítka VO Save.
 • Po stisku tlačítka VO Save by se mělo vyplnit také pole GID (GID of unix group).

Na závěr stačí plnit skupinu uživateli.

 • Pokud máte stále otevřenou záložku s nastavením skupiny, tak přejděte na záložku Members. Pokud jste kartu nastavení skupiny již zavřeli, pak opět přejděte na levém panelu na položku User Members pro danou VO v submenu VO Group manager a vyberte skupinu, kam chcete přidat uživatele.

Zalozeni skupiny 09.jpg.

 • Stiskněte tlačítko invite_user Add a pomocí vyhledávacího pole najděte uživatele, kterého chcete přidat.
 • Pokud chcete přidat více uživatelů, pokračujte opět vyhledáváním a přidání uživatele vždy potvrďte tlačítkem invite_user Add.
 • Až daného uživatele vyhledáte, zatrhněte políčko u jeho jména a stiskněte tlačítko invite_user Add.
Upozornění: Veškeré změny provedené v rámci systému Perun se zpropagují na uložiště do jedné hodiny. Provedené změny tedy nejsou okamžité!