Uživatelská podpora

From MetaCentrum
Jump to navigation Jump to search

(English version)


Připomínky a dotazy ohledně cloudů posílejte na adresu podpory MetaCloud - cloud@metacentrum.cz.

Primární kontakt pro řešení většiny problémů spojených s provozem MetaCentra je adresa meta@cesnet.cz. Běžná doba řešení požadavků je ve všední den v čase 9:00 – 17:00.

Related topics
Uživatelská podpora Praha
Uživatelská podpora Brno
Uživatelská podpora České Budějovice
Uživatelská podpora Plzeň

Na adresu meta@cesnet.cz lze posílat všechny připomínky a náměty pro práci MetaCentra, stejně jako dotazy technického charakteru, které mají být směrovány systémovým administrátorům. Sem je možno zasílat i konkrétní připomínky např. k míře využití zdrojů MetaCentra nebo upozornění na uživatele porušující pravidla používání počítačů MetaCentra. Na tuto adresu je též nutno zasílat všechna hlášení o chybách a technických problémech, které potkaly uživatele MetaCentra, dotazy na použití konkrétního programového vybavení, pokud relevantní informace nejsou v dokumentaci, či informace o abnormální funkci instalovaného programového vybavení. Než nám napíšete, zkuste si přečíst o nejčastějších chybách a jejich řešeních.

RT systém

Veškerá nová korespondence došlá na výše uvedené adresy je zaznamenána v RT (Request Tracker – sledovač požadavků) systému, který vytvoří tzv. lístek a přidělí mu jednací číslo.

O vytvoření lístku je e-mailem informován autor původního e-mailu i všichni lidé v MetaCentru odpovědní za řešení problémů uživatelů. Jednací číslo lístku se objevuje v předmětu (subject) všech e-mailů týkajících se daného lístku, např. [CESNET #12345]. Podle tohoto jednacího čísla jsou veškeré e-maily zařazovány k příslušnému lístku. Pokud tedy odpovídáte na dotaz pracovníka MetaCentra týkající se určitého lístku, zachovejte tuto identifikaci lístku v předmětu e-mailu.

Po vyřešení lístku je lístek uzavřen, o čemž je původní autor lístku informován e-mailem. Jakákoliv odpověď lístek znovu otevře.

Osobní kontakty

Potřebujete-li z nějakého důvodu osobně mluvit s některým pracovníkem uživatelské podpory, můžete tak učinit na následujících místech:

Registrace do Hostelu IdP

Hostel Identity Provider (IdP) je služba poskytovaná CESNETem pro uživatele z institucí nezahrnutých v seznamu členů eduID.cz. Více informací najdete na stránkách služby.