Pravidla využití

From MetaCentrum
Jump to navigation Jump to search

(English version)

Related topics
Politiky


Členství v MetaCentru je bez omezení umožněno všem osobám akademického prostředí České republiky a to pouze za účelem výzkumu. V případě zájmu ze strany pracovníků komerční firmy (resp. její výzkumné části) či akademického pracovníka provádějícího komerční výzkum je nezbytně nutné Váš zájem a jeho možné naplnění s námi konzultovat. Zahraniční studenti na českých vysokých školách mohou MetaCentrum využívat po dobu svého studia, stejně tak zahraniční zaměstnanci českých akademických institucí mohou MetaCentrum používat po dobu svého zaměstnaneckého poměru.

Podáním přihlášky uživatel vyjadřuje svůj souhlas s násedujícími pravidly, která jste odsouhlasili v prohlášení uživatele před odesláním vyplněné přihlášky. Tato pravidla jsou závazná a je nezbytně nutné je dodržovat, jejich porušení může mít za následek ukončení členství v MetaCentru.

Jedenkrát ročně, obvykle na konci kalendářního roku, uživatel žádá o prodloužení svého účtu, při kterém dokládá k jakému účelu zdroje MetaCentra použil a jakých výsledků ve svém oboru dosáhl a přiloží seznam svých publikací za uplynulý rok.

Používání MetaCentra je zdarma, pouze požadujeme, aby využití prostředků MetaCentra bylo uživateli oceněno v jejich publikacích (technické zprávy, odborné články), nejlépe formou poděkování.