Webová aplikace PBSmon

From MetaCentrum
Jump to navigation Jump to search

(English version)

PBSmon je zkratka z "PBS monitor", kde PBS je Portable Batch System, software používaný v MetaCentru pro plánování výpočetních úloh.

PBSmon je webová aplikace zobrazující aktuální stav výpočetních prostředků MetaCentra. Jmenovitě:

Pravidla přístupu

Přístup k PBSMonu je chráněn pomocí e-INFRA CZ AAI (Autentizační a Autorizační Infrastruktura), která dovolí přístup jen autentizovaným členům virtuálních organizací „MetaCentrum“ a “Provoz MetaCentra“.

Uživatelé mohou vidět metadata úloh všech uživatelů (jméno úlohy, spotřeba prostředků) a některé údaje o ostatních uživatelích, konkrétně jméno, příslušnost k organizaci a výzkumné skupině, a celkovou spotřebu výpočetních prostředků daného uživatele.

Zpracování osobních údajů

Viz https://www.cesnet.cz/zpracovani-osobnich-udaju/