Vytvoreni servisniho uctu

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

Zpět na rozcestník

(English version)Warning.gif WARNING: Nepoužívejte prosím funkce poskytované systémem Perun, které nejsou popsané v tomto návodu. Mohlo by dojít k narušení struktury Vámi spravovaných VO. Připravujeme přehlednější uživatelské rozhraní.

Warning.gif WARNING: Pro specifické potřeby datových úložišť volte uživatelské jméno tak, aby nezačínalo názvem VO, tj. např. servisní účet backup pro VO_xyz bude mít login xyz_backup. Důležité je také pravidlo, že všechny loginy by měly obsahovat jen malá písmena ze standardní latinky (anglické abecedy).

 • Přihlaste se do prostředí Perun a přejděte do sekce VO VO Manager.
 • V levém menu vyberte položku VO Select VO, čímž zobrazíte všechny VO, které máte ve správě.

Vytvoreni servisniho uctu 01.jpg

 • Ze seznamu vyberte požadovanou VO, ve které chcete vytvořit servisní účet.
 • Nejjednodušší cestou, jak vytvořit servisní účet je zvolením tlačítka List all Create service member na záložce Overview.

Vytvoreni servisniho uctu 02.jpg

 • Objeví se dialogové okno 1. Create service identity, kde je potřeba vyplnit údaje o účtu.

Vytvoreni servisniho uctu 03.jpg

 • Následně je nezbytné vyplnit:
  • Member's name - Zde zadejte jméno servisního účtu (není nezbytné uvádět vaše jméno nebo příjmení)
  • Member's email - Email, který bude sloužit jako primární kontakt pro servisní identitu, pokud nechcete dostávat žádné maily, pak zadejte nomail@metacentrum.cz, emaily odeslané na tuto adrtesu budou automaticky zahozeny.
  • Pokud chcete mít pro servisní účet login tak postupujte následovně:
   • Namespace - z rozbalovací nabídky zvolte namespace. Namespace musí být shodný s namespace kde bude servisní účet používán.
   • Login - přihlašovací jméno nového servisního účtu. Pro specifické potřeby datových úložišť volte uživatelské jméno tak, aby nezačínalo názvem VO, tj. např. servisní účet backup pro VO_xyz bude mít login xyz_backup.
  • pokud chcete, aby servisní účet používal certifikát pak použijte:
   • vyberte možnost Not selected pro Namespace.
   • Subject DN - DN certifikátu
   • Issuer DN - DN certifikované identity
  • Pro specifické potřeby Datových úložišť ponecháme Subject DN a Issuer DN nevyplněné.
  • Dále stiskněte tlačítko List all Continue.
 • V následujícím dialogovém okně 2. Associate real users:

Vytvoreni servisniho uctu 04.jpg

 • Zadejte do vyhledávacího pole jméno nebo login uživatele, se kterým bude servisní účet svázán, a stiskněte tlačítko List all Search.
 • Zvolte uživatele označením zaškrtávacího pole u jména a stiskněte tlačítko List all Add.
 • Pro pokračování stiskněte tlačítko List all Continue.

Vytvoreni servisniho uctu 05.jpg

 • V dalším dialogovém okně 3. Set password for: logname:
  • Vyplňte heslo do pole Password a stejnou hodnotu zadejte i do Re-type password.
  • Stiskněte tlačítko Set password.
  • Případně můžete nastavení hesla přeskočit kliknutím na tlačítko List all Skip.

Vytvoreni servisniho uctu 07.jpg

 • Servisní účet bude v tuto chvíli vytvořen a můžete ho najít v seznamu členů VO na záložce VO Members . Servisní účty jsou označeny slovem VO(Service) před jménem.
Upozornění: Veškeré změny provedené v rámci systému Perun se zpropagují na uložiště do jedné hodiny. Provedené změny tedy nejsou okamžité!