Prirazeni uzivatele jako administratora VO

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

Zpět na rozcestník

(English version)


Warning.gif WARNING:

Nepoužívejte prosím funkce poskytované systémem Perun, které nejsou popsané v tomto návodu. Mohlo by dojít k narušení struktury Vámi spravovaných VO. Připravujeme přehlednější uživatelské rozhraní.

  • Přihlaste se do prostředí Perun a přejděte do sekce VO VO Manager.

Vo admin add 01.png

  • V levém menu vyberte položku VOSelect VO, čímž zobrazíte všechny VO, které máte ve správě.
  • Ze seznamu vyberte požadovanou VO, ve které chcete přiřadit existujícího uživatele jako administrátora dané VO.

Vo admin add 02.png

  • Na zobrazené záložce Overview naleznete nástroje VO Quick tools. Zde klikněte na tlačítko List all Add Manager....

Vo admin add 03.png

  • Do vyhledávacího pole zadejte počáteční písmena jména nebo login a stiskněte tlačítko List all Search.
  • Po nalezení uživatele jej označte zaškrtnutím pole List all.

Vo admin add 04.png

  • Stiskněte tlačítko List allAdd.
  • Pro kontrolu toho, že přidání nového administrátora proběhlo v pořádku, se můžete přepnout na záložku Managers. V seznamu Managers by jste měli vidět Vámi přidaného uživatele.

Vo admin add 05.png

  • Dále je nezbytné přejít na záložku Settings a u pole "To" email addresses klikněte na tlačítko List all.

Vo admin add 06.png

  • Poté vepište emailovou adresu nově přidáného správce a následně kliněte na tlačítko VO Save. Tímto budou nově přidanému správci zasílány notifikace o nových a prodlužovacích přihláškách.

Vo admin add 07.png


Upozornění: Přístup pro nového VO manažera je aktivní okamžitě!