Pridani uzivatele do skupiny

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

Zpět na rozcestník

(English version)

Warning.gif WARNING:

Nepoužívejte prosím funkce poskytované systémem Perun, které nejsou popsané v tomto návodu. Mohlo by dojít k narušení struktury Vámi spravovaných VO. Připravujeme přehlednější uživatelské rozhraní.Prosím zvolte jeden ze tří následujících případů odpovídajícímu typu vaší role. Následně přejděte na závěrečnou část.

První krok

První krokem, pokud je vaše role jak VO MANAGER tak GROUP MANAGER.

 • Klikněte na odkaz groupGroup manager v levém menu a následně klikněte na groupSelect group.
 • Z rozbalovací nabídky Selected VO vyberte VO, se kterou chcete pracovat.
 • Ze zobrazeného výpisu vyebrte příslušnou skupinu, do které chcete přidat uživatele.

File add member1.jpg

První krok pokud je vaše role pouze GROUP MANAGER v dané VO.

 • Klikněte na odkaz groupGroup manager v levém menu.
 • Klikněte na odkaz groupSelect group a v zobrazeném výpisu následně klikněte na příslušnou skupinu.

První krok, pokud je vaše role GROUP MANAGER pouze v jedné VO.

 • Klikněte na odkaz groupSelect group v levém menu.
 • Vyberte VO, ve které chcete spravovat skupiny prostřednictvím rozbalovací nabídky Selected VO.
 • V zobrazeném výpisu následně klikněte na příslušnou skupinu, címž ji vyberete pro následnou editaci.

File add member2.jpg

Závěrečná část

Závěrečné kroky jsou shodné pro všechny typy rolí:

 • Klikněte na záložku v zobrazeném výpisu a následně klikněte na příslušnou skupinu. Klikněte na záložku Members nebo klikněte na odkaz VOMembers v levém menu (může to být výchozí možnost).

File add member3.jpg

 • Klikněte na tlačítko VO Add... k vyhledání a přidání uživatelů.

File add member4.jpg

 • Vyplňtě jméno nebo login hledaného uživatele a klikněte buď na tlačítko VOSearch in VO pro hledání pouze v dané VO, nebo na tlačítko VOSearch globally pro globální hledání.
 • Následně se zobrazí výpis příslušných uživatelů.

File add member5.jpg

 • Nyní vyberte nového člena prostřednictvím zaškrtuntí a kliknutí na talčítko VO Add - tímto je nový člen přidán do příslušné skupiny.
 • Výpis npvě přidaných členů je zobrazen pod vyhledávací oblastí

File add member6.jpg

 • K dokončení přidání člena do příslušné skupiny klikněte na tlačítko VO Close.

File add member7.jpg

Upozornění: Veškeré změny provedené v rámci systému Perun se zpropagují na uložiště do jedné hodiny. Provedené změny tedy nejsou okamžité!