Mazani uzivatelu

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

Zpět na rozcestník

(English version)


Warning.gif WARNING:

Nepoužívejte prosím funkce poskytované systémem Perun, které nejsou popsané v tomto návodu. Mohlo by dojít k narušení struktury Vámi spravovaných VO. Připravujeme přehlednější uživatelské rozhraní.

  • Přihlaste se do prostředí Perun a přejděte do sekce VO VO Manager.

Mazani uzivatelu 01.jpg

  • V levém menu vyberte položku VO Select VO, čímž zobrazíte všechny VO, které máte ve správě.
  • Ze seznamu vyberte požadovanou VO, ve které chcete smazat uživatele, otevře se nový panel s nastavením dané VO.

Mazani uzivatelu 02.jpg

  • Přejděte na záložku Members nebo vyberte z levého menu položku MembersMembers.

Mazani uzivatelu 03.jpg

  • Do vyhledávacího pole zadejte počáteční písmena jména nebo login a stiskněte tlačítko List all Search nebo stiskněte tlačítko List all List all pro zobrazení všech členů VO.

Mazani uzivatelu 04.jpg

  • Po nalezení uživatele jej označte zaškrtnutím pole List all.

Mazani uzivatelu 05.jpg

  • Stiskněte tlačítko List all Remove a ve vyskakovacím dialogu potvrďte tlačítkem List all OK.

Mazani uzivatelu 06.jpg

  • Po stisku tlačítka List all OK uvidíte potvrzení Member: <name> deleted! Po opětovném zobrazení položky Members, již daný uživatel není v seznamu.

Mazani uzivatelu 07.jpg

Upozornění: Veškeré změny provedené v rámci systému Perun se zpropagují na uložiště do jedné hodiny. Provedené změny tedy nejsou okamžité!