Expirace virtuálních strojů

From MetaCentrum
Jump to navigation Jump to search

(English version)

Účel

Mechanizmus pravidelné expirace strojů byl zaveden proto, aby zdroje v cloudu nespotřebovávaly zapomenuté virtuální stroje. Nezavádí se jím žádný limit na celkovou délku života jakéhokoli stroje, pouze systém pravidelných připomínek, na něž vlastník virtuálních strojů musí reagovat, aby potvrdil trvající zájem o své stroje.

Podstata systému

Každému virtuálnímu stroji v MetaCloudu se naplánuje akce, která stroj v zadanou dobu – po uplynutí několika měsíců od okamžiku vytvoření akce – vypne. Vlastník virtuálního stroje může kdykoli tuto naplánovanou akci smazat. Dává tím najevo, že virtuální stroj stále potřebuje. Takovému stroji se automaticky nastaví nová doba expirace, ovšem s odloženou platností, takže jeho celková životnost se adekvátně prodlouží.

V případě, že uživatel životnost svého virtuálního stroje neprodlouží, stroj se nastavenou akcí vypne. Perzistentní disky se uloží, ostatní data zaniknou. Proto je zcela nezbytné již při vytváření virtuálního stroje správně nastavit perzistenci disků!

Vhodnou délku intervalu jsme zatím nestanovili definitivně a v budoucnu se bude měnit. V současnosti se doba nerušené životnosti virtuálního stroje rovná třem měsícům, tj. každé tři měsíce budete požádáni, abyste potvrdili trvající zájem o daný stroj.


3 týdny před expirací běžícího stroje dojde vlastníkovi na jeho korespondenční adresu, uvedenou v systému Perun, e-mail (z adresy noreply@cloud.metacentrum.cz), kde je upozorněn, že se blíží zánik jeho stroje. Pro jistotu kontrolujte i složku SPAM.

Registrace publikací s poděkováním za poskytnutí zdrojů

Pravidelná výzva k prodloužení životnosti virtuálního stroje je pro uživatele též vhodnou příležitostí ke zhodnocení své dosavadní činnosti, zejména s ohledem na publikace obsahující poděkování MetaCentru. Nezapomínejte, že svým poděkováním v publikacích „platíte“ za poskytnuté služby. V budoucnu zavedeme v MetaCloudu mechanizmus Fairshare podobně, jako funguje v naší gridové části.

Odstranění naplánovaných akcí

Všechny naplánované akce se zobrazují v grafickém uživatelském rozhraní v detailu stroje na záložce Actions. Tento detailní pohled na virtuální stroj je součástí uživatelského rozhraní v režimu user.

V případě uvedeném na ilustračním obrázku je naplánovaná jedna akce terminate-hard. Naplánovanou akci zrušíte kliknutím na ikonu odpadkového koše.

Opennebula delete action.png