Přepínání režimů webového rozhraní OpenNebuly

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search


Webové rozhraní systému OpenNebula nabízí dva různé režimy (view): cloud a user.

Režimy cloud i user umožňují základní operace (spouštění a správu virtuálních strojů), v režimu user jsou navíc dostupné pokročilejší funkce a obecně se v něm počítá s tím, že uživatel pracuje s větším počtem virtuálních strojů a jejich templatů.

Mezi jednotlivými režimy se přepíná v menu:

  * Klikněte na název svého účtu -> Views -> Cloud

nebo

  * Klikněte na název svého účtu -> Views -> User

Postup dokumentujá nesludjící obrázky.

Obrázek: přepnutí rozhraní OpenNebula 4.10 do režimu user

Obrázek: přepnutí do režimu cloud