Vytvoření vlastních obrazů disku pro MetaCloud

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search


Tato stránka popisuje, kde vzít vlastní obraz disku s nainstalovaným OS, který můžete později nahrát do cloudu a spustit.

Obraz disku nahrávaný do MetaCloudu nůže být pro hypervizor KVM ve více formátech, doporučený je qcow2. Ten můžete získat konverzí z jiných formátů.

Pomocí VirtualBox

 • nainstalujte si virtualizační software VirtualBox.
 • stáhněte si instalační CD/DVD pro OS který chcete použít, třeba Ubuntu server nebo Debian
 • spusťte VirtualBox, vytvořte v něm nový virtuální stroj, kterému do virtuální DVD mechaniky připojíte instalační DVD
 • spusťte virtuální stroj, proveďte instalaci stejným způsobem, jako kdyby šlo o fyzický stroj, při volbě druhu disku zvolte typ QCOW
 • pokud chcete, aby fungovala Kontextualizace VM, tak
  • nainstalujte balík cloud-init (součást Ubuntu i Debianu, v0.7.5+) a okopírujte soubor /etc/cloud/cloud.cfg z některého předpřipraveného obrazu s mírnými úpravami
  • smažte ssh klíče a zrušte název stroje pomocí příkazů
   rm /etc/ssh/ssh_host* ; sed -i -e 's/.*127\.0\.1\.1.*//' /etc/hosts; echo -e 'allow-hotplug eth1\niface eth1 inet dhcp' >>/etc/network/interfaces
   
  • případně proveďte další změny které provádí MetaCentrum, viz Media:COMFY-zmenyvobrazoch.pdf
 • vypněte virtuální stroj
 • pokud budete potřebovat virtuální stroj ještě nabootovat (třeba kvůli aktualizaci balíků), tak před každým vypnutím
rm -r /var/lib/cloud/
rm /var/log/cloud-init*.log
rm /etc/ssh/ssh_host*
sed -i -e 's/.*127\.0\.1\.1.*//' /etc/hosts
 • najděte soubor s virtuálním diskem, bude v adresáři ~/VirtualBox VMs/název_VM/ v souboru název_VM.qcow
 • zkonvertujte obraz disku pomocí příkazu qemu-img (který je na Ubuntu součástí balíku qemu-utils) do kompresovaného formátu, který zabírá mnohem méně místa (-c je komprese, -p je progressbar):
  qemu-img convert -c -p -O qcow2 název_VM.qcow název_VM.qcow2