Ssh přístup z Linuxu

From MetaCentrum
Jump to navigation Jump to search

(English version)


Otevřete terminál a proveďte následující příkaz:

ssh 'META username'@skirit.metacentrum.cz #You will be asked to fill in password

ZarovkaMala.png Note: Můžete zaměnit 'skirit.metacentrum.cz' za jakýkoliv dostupný frontend

Po vyplnění hesla byste měli vidět výstup podobný tomuto:

SkiritLogin.png

Tip: Fingerprints veřejných klíčů čelních uzlů