Ssh přístup z Linuxu

From MetaCentrum
Jump to navigation Jump to search

(English version)


Metacentrum wiki is deprecated after March 2023
Dear users, due to integration of Metacentrum into https://docs.e-infra.cz e-INFRA CZ service, the documentation for users will change format and site.
The current wiki pages won't be updated after end of March 2023. They will, however, be kept for a few months for backwards reference.
The new documentation resides at https://docs.metacentrum.cz.

Otevřete terminál a proveďte následující příkaz:

ssh 'META username'@skirit.metacentrum.cz #You will be asked to fill in password

ZarovkaMala.png Note: Můžete zaměnit 'skirit.metacentrum.cz' za jakýkoliv dostupný frontend

Po vyplnění hesla byste měli vidět výstup podobný tomuto:

SkiritLogin.png

Tip: Fingerprints veřejných klíčů čelních uzlů