Spuštění aplikace na platformě JAVA

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

(English version)

Pro spouštění programů na platformě Java použijte aplikaci JDK.

Paralelizace v Javě

Žádná paralelizace

Pokud ve svém programu v Javě nespouštíte nová vlákna, veškerá práce probíhá v jednom vláknu jménem main, a paralelizaci nemusíte řešit.

Pokud používáte cizí program, nemáte obvykle moc kontrolu nad tím, kolik vláken používá, požádejte proto o celý stroj pomocí #excl, viz Jak žádat zdroje.

Paralelizace vlákny

Platforma Java umožňuje snadno využít paralelní práci na více procesorech nad sdílenou pamětí jednoho stroje pomocí tzv. vláken.

Pokud potřebujte úvod do programování vláken v Javě, zkuste The Java Tutorials - Lesson: Concurrency.

V prostředí MetaCentra je důležité si uvědomit, že na jednom stroji můžou běžet úlohy více uživatelů, a každý z nich by měl využít nanejvýš ty zdroje, které má přiděleny. U vlastních programů v Javě můžete poměrně přesně ovlivnit, kolik vláken běží současně, zajistěte proto, že jich nespustíte více, než kolik má vaše úloha přiděleno procesorů.

Celkový počet CPU stroje v Javě zjistíte voláním metody Runtime.availableProcessors().

Pokud však nepožádáte o celý stroj pomocí #excl, můžete použít jen vyhrazený počet.

Využití nanejvýš n vláken zajistíte nejlépe pomocí metody Executors.newFixedThreadPool(int), tak jak je popsáno v tutoriálu Thread Pools.

Příklad programu využívajícího specifikovaný počet vláken:

import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.*;

public class Exekuce {

  static public class Producer implements Callable<String> {

    private final int n;

    public Producer(int n) {
      this.n = n;
    }

    public String call() throws Exception {
      //vlastní náročný výpočet
      return " Product("+n+")";
    }
  }

  public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException {

    //počet vláken podle parametru nebo pokud není, tak podle počtu CPU
    int numThreads = Runtime.getRuntime().availableProcessors();
    if(args.length>0) {
      numThreads = Integer.parseInt(args[0]);
    }
    
    //pool vláken specifikované velikosti
    ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(numThreads);

    //zpracovatelé
    List<Producer> producers = Arrays.asList(new Producer(1), new Producer(2), new Producer(3));

    //paralelní zpracování
    List<Future<String>> futures = executorService.invokeAll(producers);
    executorService.shutdown();

    //získání výsledků
    for (Future<String> fs : futures) {
      System.out.println("výsledek " + fs.get());
    }

  }

Paralelizace přes více strojů

Pokud potřebujete použít zároveň více strojů, postupujte podle návodů na


Spuštění Java programu

Přihlašte se na některý čelní uzel kromě skiritu, kde je omezení na paměť, třeba minos, kde si připravíte program.

ssh minos.metacentrum.cz

Java kód

Program si připravte v některém adresáři viditelném na všech strojích, třeba v /storage/brno2/home/$LOGNAME, viz Souborové systémy v MetaCentru.

HelloWorld.java

  public class HelloWorld {
    public static void main(String args[]) {
      System.out.println("Hello world " + args[0]);
    }
  }

přidejte si na čelním uzlu JDK pomocí

module add jdk-7

a přeložte program pomocí příkazu

javac HelloWorld.java

do souboru HelloWorld.class.

Spouštěcí skript

Modul "jdk-7" poskytuje celý Java Development Kit (JDK), tedy i Java Runtime Environment (JRE) ve formě příkazu java.

Skript pro spuštění úlohy musí inicializovat modul s JDK na výpočetním uzlu a pak spustit program v Javě:

task.sh

#!/bin/bash

# inicializace konkretni verze JAVA
module add jdk-7

java -cp /storage/brno2/home/$LOGNAME HelloWorld ahoj

Zadání úlohy

Úlohu zadáte z čelního uzlu pomocí příkazu

qsub -q short -l nodes=1:ppn=1:nfs4,mem=1gb -j oe -m e task.sh

Po doběhnutí úlohy jednak dostanete e-mail (nastaveno pomocí -m e) a druhak v adresáři, ze kterého jste spustili příkaz qsub, bude soubor s názvem task.sh.oNNNNNN (kde NNNNN bude číslo úlohy) obsahující výstup z úlohy.

Uvedený příkaz je jen příklad, podrobnosti k parametrům příkazu qsub jsou k nalezení zde.

Práce s daty

U Java programů platí samozřejmě pro práci s daty stejná pravidla jako u ostatních programů, viz Kategorie:Práce s daty.

Zejména nepoužívejte pro zápis většího množství dat standardní výstup, ale zapisujte do souboru na lokálním disku v adresáři určeném proměnou $SCRATCHDIR, a po skončení výpočtu data přeneste pryč. Příklady jsou v hesle Práce s daty v úloze.