Správa MetaCloudu pomocí příkazové řádky

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

(English version)

Před použitím příkazů je nutné se přihlásit, viz Přístup do MetaCloudu přes příkazovou řádku.

Spuštění virtuálního stroje

Výpis seznamu dostupných obrazů a templatů, ke kterým máte přístup

$ oneimage list
  ID USER    GROUP   NAME      DATASTORE   SIZE TYPE PER STAT RVMS
1704 oneadmin  metacloud METACLOUD-Debia metacloud-  9.8G OS  No rdy  0
1705 oneadmin  metacloud METACLOUD-Ubunt metacloud-  9.8G OS  No rdy  0 
1706 oneadmin  metacloud METACLOUD-CentO metacloud-  9.8G OS  No rdy  0
1707 oneadmin  metacloud METACLOUD-Scien metacloud-  9.8G OS  No rdy  0
$ onetemplate list
  ID USER      GROUP      NAME                REGTIME
 2620 oneadmin    metacloud    METACLOUD-Debian-7.8.0-x86_ 03/26 20:43:12
 2621 oneadmin    metacloud    METACLOUD-Ubuntu-14.04-x86_ 03/26 20:44:02
 2622 oneadmin    metacloud    METACLOUD-CentOS-7.0.1406-x 03/26 20:44:40
 2623 oneadmin    metacloud    METACLOUD-ScientificLinux-7 03/26 20:45:21

Nyní můžete spustit instanci virtuálního stroje

$ onetemplate instantiate 2620
 VM ID: 1977

Tato instance se objeví ve výpisu bežících virtuálních strojů, důležité je pozorovat STAT pole, které dává informaci o aktuálním stavu virtuálního stroje.

$ onevm list
 ID  USER     GROUP  NAME     STAT  UCPU  UMEM  HOST     TIME
 1977 <VAS_LOGIN>  users  one-1977   pend  0    0K         0d 00h00
$ onevm list
 ID  USER     GROUP  NAME     STAT  UCPU  UMEM  HOST     TIME
 1977 <VAS_LOGIN>  users  one-1977   runn  0    0K   dukan3.ics  0d 00h00

Po nastartování virtuálního stroje ("runn" ve sloupci STAT, veškeré STAT možnosti popsány níže na stránce) si vypíšete detailní informace o tomto stroji následovně

$ onevm show 1977
 VIRTUAL MACHINE 1977 INFORMATION 
 -----------------------------
 ...
 NIC = [
  BRIDGE    = "onebr0",
  IP      = <IP_ADRESA_VM>,   # adresa pro SSH spojeni s VM
  MAC      = "02:00:c0:a8:fe:03",
  NETWORK    = "public",
  NETWORK_UNAME = "oneadmin",
  NETWORK_ID  = "1"
 ]
 ...

Změna user-data

Pokud potřebujete změnit user-data (viz Kontextualizace VM), můžete je buď změnit přímo v template, což je nepohodlné, nebo příkazu pro instanciaci dát další parametr:

onetemplate instantiate --name "My Ubuntu" 2772 my_context.txt

kde obsahem souboru my_context.txt musí být nový obsah položky CONTEXT v template, např.:

CONTEXT=[
 EMAIL="$USER[EMAIL]",
 PUBLIC_IP="$NIC[IP]",
 SSH_KEY="$USER[SSH_KEY]",
 TARGET="vdb",
 TOKEN="YES",
 VM_GID="$GID",
 VM_GNAME="$GNAME",
 VM_ID="$VMID",
 VM_UID="$UID",
 VM_UNAME="$UNAME",
 USERDATA_ENCODING="base64",
 USER_DATA="____base64_encoded_userdata___"
]

kde ____base64_encoded_userdata___ jsou user-data zakódovaná pomocí base64.

Tedy spuštění se dá udělat skriptem vypadajícím nějak takto:

#!/bin/bash

USER_DATA_FILE=user_data.yaml
CONTEXT_FILE=/tmp/ctx.$$
TEMPLATE_ID=2941

echo "starting virtual image OpenNebula using custom user-data"

if [ ! -f "$USER_DATA_FILE" ] ; then
 echo "file $USER_DATA_FILE not found"
 exit 1
fi

cat >$CONTEXT_FILE <<"EOF"
CONTEXT=[
 EMAIL="$USER[EMAIL]",
 PUBLIC_IP="$NIC[IP]",
 SSH_KEY="$USER[SSH_KEY]",
 TARGET="vdb",
 TOKEN="YES",
 VM_GID="$GID",
 VM_GNAME="$GNAME",
 VM_ID="$VMID",
 VM_UID="$UID",
 VM_UNAME="$UNAME",
 USERDATA_ENCODING="base64",
EOF
echo >>$CONTEXT_FILE -n ' USER_DATA="'
base64 >>$CONTEXT_FILE -w 0 $USER_DATA_FILE
cat >>$CONTEXT_FILE <<EOF
"
]
EOF
onetemplate instantiate -v $TEMPLATE_ID $CONTEXT_FILE

Správa Metacloudu

Uvedeme seznam všech programů implementujících ONE API. Každý příkaz je možno podrobně prostudovat vypsáním nápovědy přepínačem -h. Dále jsou uvedeny důležité příkazy pro práci s MetaCloudem s pomocí opennebula-cli. Význam intuitivně vyplývá.

 • oneuser: přihlašování, správa profilu uživatele
 • onedatastore: listování dostupných úložisk
 • oneimage: přidávání, odebírání a správa obrazů
 • onetemplate: přidávání, odebírání a správa obrazů templatů virt. strojů
 • onevm: tvorba, kontrola a monitoring virt. strojů
 • onevnet: listování dostupných sítí

Správa templatů virtuálních strojů:

Výpis dostupných templatů

$ onetemplate list
  ID USER      GROUP      NAME                REGTIME
 2620 oneadmin    metacloud    METACLOUD-Debian-7.8.0-x86_ 03/26 20:43:12
 2621 oneadmin    metacloud    METACLOUD-Ubuntu-14.04-x86_ 03/26 20:44:02
 2622 oneadmin    metacloud    METACLOUD-CentOS-7.0.1406-x 03/26 20:44:40
 2623 oneadmin    metacloud    METACLOUD-ScientificLinux-7 03/26 20:45:21

Spuštění virtuálního stroje

$ onetemplate instantiate 2620 --name Instance-METACLOUD-Debian-7.8.0-x86_64
 VM ID: 1977

Můžete si taktéž vytvořit vlastní template a nahrát do databáze MetaCloudu

$ cat Custom-METACLOUD-Debian-7.8.0-x86_64.one
#---------------------------------------
# VM definition example
#--------------------------------------- 

CONTEXT=[EMAIL="$USER[EMAIL]",PUBLIC_IP="$NIC[IP]",SSH_KEY="$USER[SSH_KEY]",TARGET="vdb",TOKEN="YES",USER_DATA="#cloud-config
# see https://help.ubuntu.com/community/CloudInit

bootcmd:
- test -L /etc/motd && unlink /etc/motd || /bin/true

runcmd:
- unlink /etc/nologin || /bin/true

mounts:
- [vdc,none,swap,sw,0,0]
- [vdd,/scratch,ext3,defaults,2,0]

write_files:
- path: /etc/nologin
 content: |2
  
   *** Initial configuration by cloud-init is in progress. Please wait. ***
- path: /etc/motd
 content: |2
                  cccccccc
                 ::    :::
                :c      c:
                c       c::
              ::::c:       :  :::
        :::::::::::c:   :         :c:::::::::::
       :::      :            ::       :::
      c:  __ __   _     ____ _         _  :c
    :::::c: | \/ | ___| |_ __ _ / ___| | ___ _  _ __| |  c
   :::    | |\/| |/ _ \ __/ _` | |  | |/ _ \| | | |/ _` |  :::::::
  c      | | | | __/ || (_| | |___| | (_) | |_| | (_| |     ::
  c      |_| |_|\___|\__\__,_|\____|_|\___/ \__,_|\__,_|     c
   :::                              :   c:
     ::::c:        cloud@metacentrum.cz    :     :cc:::::
        :::c                   :c:::::::::
         ::::::::::       ::      :::
              :::::    :::::::::::::::
               ccccccc:

# sysadmin's master access key
ssh_authorized_keys:
- ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAJIwhyfTXj6LeaF5adEINIsRawjlYE8vi1rHK9lb3fC0J+58NSL7mRx5zX0r+HPfnyYptciIG9uh0s7RRRu5c6MHPU5L4Vh7CrAT9SkKg7XmdkfNC6k6a6Dpq2hntwEUjxHvaNbuQA+FtiMEYT3M1/RBR6TdvmEFN2FMcHox5L3zAAAAFQC7Uu5YO5vIVRF80LJ2i7TAqYR3FwAAAIB3ioZ1nxwhYatpdIIaLbK8Za+fFzYT3sObea2jzEItGHVK/smyA4CcMw+54clCx726+0DF9nRnoQUWsh0hYGGdo3s5aPMksX+pqE+w0Nv94osVc+3RkixUjPiNnTLWYcZ/o228Du+FpN1o7AtoGYoQgnL/ZDCwyLWJSApdoAJu0AAAAIAIMihuKkNKHPvgVzJNAAtX+10LH7EAA/iY1wBnotLZ+e1doOCOcqnYw/ULJfBYWx9vMle4cPg8o7yioDn/SfO+GUwQNkr2Z1XkmLwmdWVdCeLgbor2hswyZmS7jF8CvdwMHxKD8ve/RrHkyBUkVxiUUnYT8MmInouPGfdmgR5Wow== cloud-support@metacentrum.cz

power_state:
 mode: reboot
 message: Initial configuration done by cloud-init, forcing reboot to apply changes.


",VM_GID="$GID",VM_GNAME="$GNAME",VM_ID="$VMID",VM_UID="$UID",VM_UNAME="$UNAME"]
CPU="0.25"
DISK=[DEV_PREFIX="vd",IMAGE="METACLOUD-Debian-7.8.0-x86_64-201503272153@metacloud-dukan",IMAGE_UNAME="oneadmin"]
DISK=[DEV_PREFIX="vd",SIZE="2048",TYPE="swap"]
DISK=[DEV_PREFIX="vd",FORMAT="ext3",SIZE="20480",TYPE="fs"]
LOGO="images/logos/debian.png"
MEMORY="2048"
NIC=[NETWORK="metacloud-brno-public",NETWORK_UNAME="oneadmin"]
RAW=[DATA="<!-- RAW data follows: --><cpu mode='host-model'></cpu> <devices><serial type='pty'><target port='0'/></serial><console type='pty'><target type='serial' port='0'/></console> <channel type='pty'><target type='virtio' name='org.qemu.guest_agent.0'/></channel></devices>",TYPE="kvm"]
SCHED_REQUIREMENTS="(HYPERVISOR=\"kvm\") & (CLUSTER=\"metacloud-dukan\")"
VCPU="1"

$ onetemplate create Custom-METACLOUD-Debian-7.8.0-x86_64.one
 ID: 583

Nebo vytvořit kopii už dostupného templatu a následně ji upravit

$ onetemplate clone 2620 MyTemplate
 ID: 584
$ onetemplate update 584

Správa obrazů virtuálních strojů:

Výpis dostupných obrazů

$ oneimage list
  ID USER    GROUP   NAME      DATASTORE   SIZE TYPE PER STAT RVMS
1704 oneadmin  metacloud METACLOUD-Debia metacloud-  9.8G OS  No rdy  0
1705 oneadmin  metacloud METACLOUD-Ubunt metacloud-  9.8G OS  No rdy  0 
1706 oneadmin  metacloud METACLOUD-CentO metacloud-  9.8G OS  No rdy  0
1707 oneadmin  metacloud METACLOUD-Scien metacloud-  9.8G OS  No rdy  0

Do MetaCloudu si můžete nahrát i vlastní obrazy nebo vytvořit kopii některého z připravných obrazů.

$ oneimage clone 1704 MyImage
 ID: 371

Vlastnímu obrazu můžete následně nastavit jeho perzistenci.

$ oneimage persistent 371
$ oneimage nonpersistent 371

Na perzistentním obrazu zůstávají data uložena i po vypnutí virtuálního stroje a lze z něj vytvořit pouze jedna instance. Na neperzistentním obrazu data uložená nezůstávají, zato může být vytvořeno více instatncí virtuálních strojů s tímto obrazem. Pro příklad využití viz. Příklad práce s cloudem

Správa virtuálních strojů:

$ onevm list
 ID  USER      GROUP  NAME      STAT  CPU   MEM       HOSTNAME      TIME
 0  <VAS_LOGIN>   users  DebianVM    pend   0   0K             00 00:00:03
$ onevm list
 ID  USER      GROUP  NAME      STAT  CPU   MEM       HOSTNAME      TIME
 0  <VAS_LOGIN>   users  DebianVM    runn   0   0K  dukan1.ics.muni.cz  00 00:02:40
$ onevm suspend 0
$ onevm list
 ID     USER   GROUP  NAME      STAT  CPU   MEM       HOSTNAME      TIME
 0  <VAS_LOGIN>   users  DebianVM    susp   0  512K  dukan1.ics.muni.cz  00 00:11:13
$ onevm resume 0
$ onevm list
 ID     USER   GROUP  NAME      STAT  CPU   MEM       HOSTNAME      TIME
 0  <VAS_LOGIN>   users  DebianVM    runn   0  512K  dukan1.ics.muni.cz  00 00:15:13
$ onevm stop 0
$ onevm list
 ID     USER   GROUP  NAME      STAT  CPU   MEM       HOSTNAME      TIME
 0  <VAS_LOGIN>   users  DebianVM    stop   0  512K  dukan1.ics.muni.cz  00 00:32:13
$ onevm resume 0
$ onevm list
 ID     USER   GROUP  NAME      STAT  CPU   MEM       HOSTNAME      TIME
 0  <VAS_LOGIN>   users  DebianVM    pend   0  512K  dukan1.ics.muni.cz  00 00:34:13

Pro úplnost je třeba uvést přesný výčet možných stavů virtuálního stroje, detailně popsán v dokumentaci

*Pending (pend): Čeká na prostředky a na vlastní spuštění
*Hold (hold): Pozastaveno vlastníkem, do uvolnění nelze spouštět
*Prolog (prol): Systém kopíruje obraz do výpočetního stroje
*Running (runn): Virtuální stroj nastartoval, od nyní je i monitorován
*Migrate (migr): Stroj je právě migrován
*Epilog (epil): Ukončení činnosti virt. stroje, čištění výpočetního stroje, přenos dat do úložiště
*Stopped (stop): Pozastaveno, data jsou přenášena zpátky do úložiště
*Suspended (susp): Pozastaveno, data jsou ponechána na výpočetním stroji
*Failed (fail): Vyskytla se chyba v běhu virt. stroje.
*Unknown (unknown): Stav není znám
*Done (done): Virt. stroj není vidět ve výpisu a je uchováván z databázových důvodů

Firewall

Funkci firewallu pro jednotlivé virtuální stroje plní bezpečnostní skupiny. Jejich použití dokumentuje samostatný návod Bezpečnostní nastavení - Security Groups.

Správa disků

Nové disky můžou být připojeny k běžící VM pomocí onevm attachdisk, nebo odpojeny pomocí onevm detachdisk. Např. pro připojení obrazu “storage” k běžícímu stroji:

$ onevm attachdisk one-5 --image storage

Pro odpojení disku z běžícího stroje, najděte ID obrazu disku, který chcete odpojit pomocí onevm show, a pak jednoduše proveďte příkaz onevm detach vm_id disk_id:

$ onevm show one-5
...
DISK=[
 DISK_ID="1",
...
 ]
...

$ onevm detachdisk one-5 1