Slovník - V

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search
Info red.png Tomuto dokumentu něco chybí!
Chybí zde nějaký text. Jaký, to bude zřejmé ze Special:Whatlinkshere/Slovník - V.
Pokud jste dokument opravili, odstraňte řádek se šablonou TODO z tohoto dokumentu.

(English version)

Vektorové procesory

Procesory optimalizované pro práci s čísly ve formě matic, obvykle jsou relativně pomalé pro obvyklé úlohy (kompilace, zpracování textu, brouzdání webem atd.) ale velice rychlé při práci s maticemi

Virtuální

Zdánlivý, ve skutečnosti neexistující. Virtuální počítač je ve skutečnosti tvořen mnoha počítači, virtuální paměť není ve skutečnosti tak velká jak se jeví.

Virtuální organizace

Virtuální organizace (VO) sdružuje skupinu uživatelů, kteří mají společný výpočetní zájem. Mohou být z jedné nebo více fyzických organizací (například univerzit), v čele virtuální organizace stojí správce virtuální organizace, který rozhoduje o přijetí či nepřijetí dalšího člena virtuální organizace. Každý uživatel může být členem více VO. VO se stará hlavně o správu a evidenci uživatelů, o dodržování licenčních podmínek ke společně používanému SW a o komunikaci s NGI ohledně využívání zdrojů poskytovatelů. Více viz http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_organization_(grid_computing).