Slovník - P

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search
Info red.png Tomuto dokumentu něco chybí!
Chybí zde nějaký text. Jaký, to bude zřejmé ze Special:Whatlinkshere/Slovník - P.
Pokud jste dokument opravili, odstraňte řádek se šablonou TODO z tohoto dokumentu.

(English version)

PBS

Portable Batch System – systém sdílení zátěže na mnohaprocesorových strojích - v současnosti je provozována na strojích MetaCentra verze PBS Torque. Více informací o dávkovém systému anjdete v kategorii Plánovací systém

Pilotní úloha

Pilotní úlohou (pilot job) míníme úlohu, která se pustí skrze standardní plánovač (např. PBS) a ve chvíli, kdy je spuštěna na nějakém stroji se přihlásí ke svému serveru se žádostí o práci. Následně je ,,v sobě" schopna pustit libovolné množství uživatelských úloh získaných ze svého serveru.

V literatuře se lze setkat s několika termíny pojmenovávajícími výše zmíněný mechanismus různými názvy. Kromě již zmíněných pilot jobs, lze nalézt např. remote agent control, pilot agent, leasing job slots, infiltration system, just-in-time model, dispatcher-executor model nebo master-worker architecture.


PDA

Personal Digital Assistent - počítač tak malý, že se vejde do dlaně

PDF

Portable Document Format - formát souborů s dokumenty určenými pro tisk, určuje přesně velikost stránek a rozvržení textu na stránky

PIN

PKI

PuTTY