SSH přístup k virtuálním strojům bez veřejných adres

From MetaCentrum
Jump to navigation Jump to search

[[Kategorie:Cloudy]

Postup

SSH připojení k virtuálním strojům v OpenNebule zapojených do sítě metacloud-brno-private-nat a metacloud-brno-private2-nat je realizováno prostřednictvím gatewaye gw-cloud.ics.muni.cz. Pro připojení ke svému virtuálnímu stroji musíte znát jeho IP adresu, ze které lze odvodit číslo portu na gw-cloud.ics.muni.cz pomocí tabulky níže. (gw-cloud.ics.muni.cz zajištuje tzv. port forwarding)

Příklad

Mám stroj zapojený do metacloud-brno-private-nat s IP adresou 10.4.0.18. Ke stroji se mohu připojit pomocí následujícího příkazu

 * ssh root@gw-cloud.ics.muni.cz -p 61018

Siťové rozsahy MetaCloud

Název sítě Rozsah adres NAT ssh připojení přes gw
metacloud-brno-private-nat10.4.0.2-244Yesssh root@gw-cloud.ics.muni.cz -p 61002-61244
metacloud-brno-private2-nat10.4.4.2-244Yesssh root@gw-cloud.ics.muni.cz -p 64002-64244