Prodlouzeni clenstvi ve vo

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

Zpět na rozcestník

(English version)


Warning.gif WARNING:

Nepoužívejte prosím funkce poskytované systémem Perun, které nejsou popsané v tomto návodu. Mohlo by dojít k narušení struktury Vámi spravovaných VO. Připravujeme přehlednější uživatelské rozhraní.

  • Podobně jako v procesu Schvalování uživatelů tak i při prodlužování členství Vám přijde email v obdobném formátu jako je uveden níže. V emailu najdete odkazy směřující na stránku s podrobnými informacemi o uživateli. Na odkazované stránce také máte možnost Schválit/Zamítnout přihlášku. Vyberte si preferovaný způsob přihlášení a přihlaste se tak do systému Perun pro zobrazení detailu žádosti o prodloužení.
Upozornění: V případě prodloužení členství administrátora VO je nezbytné, aby si administrátor VO sám sobě schválil svoji přihlášku, stejným způsobem jako u ostatních členů příslušné VO.
Vážený administrátore,

byla podána nová žádost o prodloužení členství do "Název instituce" pod ID=46456457 uživatelem: "Jméno uživatele", "Email uživatele" / 
https://whoami.cesnet.cz/idp/shibboleth. 

Detail přihlášky s možností přijetí/zamítnutí:

FEDERACE:
https://einfra.cesnet.cz/perun-gui/#vo/appdetail?id=46456457
KERBEROS (@META):
https://einfra.cesnet.cz/perun-gui-krb/#vo/appdetail?id=46456457
CERTIFIKÁT:
https://einfra.cesnet.cz/perun-gui-cert/#vo/appdetail?id=46456457

Pokud při vytvoření přihlášky došlo k chybám, výpis následuje:--------------------------------------------------
Váš NGI Perun management team
  • Po kontrole přihlášky stiskněte tlačítko SchválitApprove pro schválení žádosti o prodloužení nebo tlačítko SchválitReject pro zamítnutí žádosti.


Upozornění: Veškeré změny provedené v rámci systému Perun se zpropagují na uložiště do jedné hodiny. Provedené změny tedy nejsou okamžité!