Předpřipravené obrazy a templaty

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

(English version)

Předpoklad: máte vytvořen OpenNebula účet, resp. přístup do webového rozhraní nebo správně nakonfigurované a funkční prostředí OpenNebula client tools, viz návod Přístup do MetaCloudu přes příkazovou řádku


Pro jednoduchost použití MetaCloud jsme pro vás připravili hotové a funkční obrazy a templaty.

Slovníček pojmů

 • Obraz (image) je soubor obsahující data, v našem případě operační systém.
 • Template je předpis virtuálního stroje (jaká je velikost paměti, který obraz je použit, která síť). Template obsahuje ID image, který mu říká, který image při startu použít. Image je připojen jako první disk v template.

Dále obraz (image) může být perzistentní či neperzistentní.

 • Perzistentní obraz zachová i po vypnutí stroje všechny provedené změny a data, takže je lze použít při příštím běhu. Tento typ obrazu umožňuje spouštění nejvýše jednoho stroje.
 • Neperzistentní obraz neukládá po vypnutí žádná data ani změny. Strojů s takovými obrazy je ale také možno pustit více najednou.

a taky:

 • image s operačním systémem
 • image datového disku

Snapshot image je uložení změn na disku jako nového image. Open Nebula podporuje následující druhy image:

 • Deferred snapshots (disk-snapshot) změny na disku budou uloženy jako nový image, když je VM ve stavu shutdown.
 • Hot snapshots (hot disk-snapshot) disk začne s kopírováním v momentě, kdy se tato operace spustí. Proto je potřeba zajistit po celou dobu operace disk v stejném stavu (např. neodpojovat disk během běhu VM).

Clone je akce zkopírování již vytvořeného obrazu a vytvoření jeho soukromé, editovatelné kopie. Clone se používá hlavně pro vytvoření image, které je možné následně pomocí Make persistent změnit na persistentní.

Oficiální dokumentace k Image v Open Nebula

Předpřipravené obrazy

Pokud si ve webovém rozhraní v levém menu otevřete záložku Images nebo v příkazové řádce použijete příkaz:

oneimage list

můžete identifikovat následující obrazy:

 • debian6 – neperzistentní obraz čistého systému Debian 6
 • scilinux5 – neperzistentní obraz čistého systému Scientific Linux 5
 • scilinux6 – neperzistentní obraz čistého systému Scientific Linux 6
 • centos5torque – neperzistentní obraz
 • centos5openmpi – neperzistentní obraz

V příkazové řádce sloupec PER, ve webovém rozhraní sloupec Persistent určuje perzistentnost obrazu.