Nastaveni kvot na ulozisti

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

Zpět na rozcestník

(English version)


Warning.gif WARNING:

Nepoužívejte prosím funkce poskytované systémem Perun, které nejsou popsané v tomto návodu. Mohlo by dojít k narušení struktury Vámi spravovaných VO. Připravujeme přehlednější uživatelské rozhraní.

  • Přihlaste se do prostředí Perun a přejděte do sekce VO VO Manager.

Nastaveni kvot na ulozisti 01.jpg

  • V levém menu vyberte položku VO Select VO, čímž zobrazíte všechny VO, které máte ve správě.
  • Ze seznamu vyberte požadovanou VO, u které chcete změnit nastavení kvóty a limitu. Otevře se nový panel s nastavením dané VO.

Nastaveni kvot na ulozisti 02.jpg

  • Přejděte na záložku Members.

Nastaveni kvot na ulozisti 03.jpg

  • Prosím vložte několik prvních písmen jména uživatele nebo jeho uživatelského jména do vyhledávacího pole a klikněte na tlačítko List all Search. Alternativně můžete využít tlačítko List all List all, které Vám zobrazí všechny členy VO. Tato možnost však může být problematická, zejména u VO s vysokým počtem členů může toto zobrazení trvat poměrně dlouho.

Nastaveni kvot na ulozisti 04.jpg

  • Vyberte uživatele, kterému chcete nastavit kvótu, čímž se Vám otevře záložka s nastavením uživatele.

Nastaveni kvot na ulozisti 05.jpg

  • Přejděte na záložku Settings.

Nastaveni kvot na ulozisti 06.jpg

  • Na této kartě vyberte z rozbalovací nabídky Assigned resources zdroj, na kterém chcete kvóty nastavit.

Nastaveni kvot na ulozisti 07.jpg

  • Nyní můžete pro zvoleného uživatele nastavit dané kvóty. Význam jednotlivých položek je vysvětlen v následující tabulce.
Data limit Jedná se o tzv. hard kvótu, což je limit, který nelze překročit. Zadává se včetně jednotek (M,G,T, …), G je výchozí. Pokud tuto hodnotu vyplníte, tak definujete vyjímku oproti globálnímu nastavení u zdroje (resource).
Data quota Jedná se o tzv. soft kvótu, což je limit, který lze dočasně překročit. O jejím překročení bude uživatel informován. Zadává se včetně jednotek (M,G,T, …), G je výchozí. Pokud tuto hodnotu vyplníte, tak definujete vyjímku oproti globálnímu nastavení u zdroje (resource).
Files limit Hard quota určuje maximální počet souborů, které může uživatel nahrát. Pokud tuto hodnotu vyplníte, tak definujete vyjímku oproti globálnímu nastavení u zdroje (resource).
Files quota Soft quota určuje maximální počet souborů, které může uživatel nahrát. Pokud tuto hodnotu vyplníte, tak definujete vyjímku oproti globálnímu nastavení u zdroje (resource).
Upozornění: Veškeré změny provedené v rámci systému Perun se zpropagují na uložiště do jedné hodiny. Provedené změny tedy nejsou okamžité!