NFS4 Servery

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

Zálohovací třídy jsou popsány v / Back-up policy is described at: Politika_zálohování (Back-up policy). Výtah/summary:

  • třída 2 - záloha (pouze) formou časových řezů / class 2 - backup (only) in a form of time slices
  • třída 3 - data se záložní kopií / class 3 - data with a backup copy
NFS4 server adresář - directory velikost - capacity zálohovací třída - back-up policy alternativní jména serverů v Perunovi - alternative name / poznámka - note
storage-brno1-cerit.metacentrum.cz /storage/brno1-cerit/ 1.8 PB 2 nfs-ntc.ics.muni.cz
storage-brno2.metacentrum.cz /storage/brno2/ 110 TB 3 (nienna1|nienna2|nienna-home).ics.muni.cz
storage-brno3-cerit.metacentrum.cz /storage/brno3-cerit/ 932 TB 2 nfs-kat.cerit-sc.cz
storage-brno4-cerit-hsm.metacentrum.cz /storage/brno4-cerit-hsm/ zrušeno - decommissioned data archived in /storage/brno1-cerit/
storage-brno5-archive.metacentrum.cz /storage/brno5-archive/ 5 387 TiB 3 nfs.du3.cesnet.cz
storage-brno6.metacentrum.cz /storage/brno6/ 262 TB 2
storage-brno7-cerit.metacentrum.cz /storage/brno7-cerit/ ruší se - decommissioned 2 data archived in /storage/brno1-cerit/
storage-brno8.metacentrum.cz /storage/brno8/ 88 TB 3 in past /storage/ostrava1/
storage-brno9-ceitec.metacentrum.cz /storage/brno9-ceitec/ 262 TB 3 storage-ceitec1.ncbr.muni.cz - pro NCBR CEITEC
storage-brno10-ceitec-hsm.metacentrum.cz /storage/brno10-ceitec-hsm/ 3 dedicated to NCBR CEITEC
storage-brno11-elixir.metacentrum.cz /storage/brno11-elixir/ 313 TB 2 dedicated to ELIXIR-CZ
storage-budejovice1.metacentrum.cz /storage/budejovice1/ 44 TB 3 (storage-cb1|storage-cb2).metacentrum.cz
storage-jihlava1-cerit.metacentrum.cz /storage/jihlava1-cerit/ zrušeno - decommissioned data archived to /storage/brno4-cerit-hsm/fineus, storage-brno4-cerit-hsm.metacentrum.cz, symlink /storage/jihlava1-cerit/
storage-jihlava2-archive.metacentrum.cz /storage/jihlava2-archive 2 050 TiB 3
storage-liberec3-tul.metacentrum.cz /storage/liberec3-tul/ 30 TiB
storage-plzen1.metacentrum.cz /storage/plzen1/ 352 TB 2 (storage-eiger1|storage-eiger2|storage-eiger3).zcu.cz
storage-plzen2-archive.metacentrum.cz /storage/plzen2-archive/ zrušeno - decommissioned nfs.du1.cesnet.cz
storage-plzen3-kky.metacentrum.cz /storage/plzen3-kky/ 73 TiB 3
storage-praha1.metacentrum.cz /storage/praha1/ 100 TB 3 storage-praha1(a|b).metacentrum.cz
storage-praha4-fzu.metacentrum.cz /storage/praha4-fzu/ 15 TB
storage-praha5-elixir.metacentrum.cz /storage/praha5-elixir/ 157 TB 3