NFS4 Servery

From MetaCentrum
Jump to navigation Jump to search
NFS4 server adresář - directory velikost - capacity zálohovací třída - back-up policy alternativní jména serverů v Perunovi - alternative name / poznámka - note
storage-brno1-cerit.metacentrum.cz /storage/brno1-cerit/ 1.8 PB 2 nfs-ntc.ics.muni.cz
storage-brno2.metacentrum.cz /storage/brno2/ 306 TB 2
storage-brno3-cerit.metacentrum.cz /storage/brno3-cerit/ WILL BE decomissioned 2 data moved to /storage/brno12-cerit/
storage-brno4-cerit-hsm.metacentrum.cz /storage/brno4-cerit-hsm/ zrušeno - decommissioned data archived in /storage/brno1-cerit/
storage-brno5-archive.metacentrum.cz /storage/brno5-archive/ zrušeno - decommissioned 3 nfs.du3.cesnet.cz
storage-brno6.metacentrum.cz /storage/brno6/ zrušeno - decommissioned 2
storage-brno7-cerit.metacentrum.cz /storage/brno7-cerit/ zrušeno - decommissioned 2 data archived in /storage/brno1-cerit/
storage-brno8.metacentrum.cz /storage/brno8/ zrušeno - decommissioned 3 in past /storage/ostrava1/, data moved to /storage/brno2/home/USERNAME/brno8
storage-brno9-ceitec.metacentrum.cz /storage/brno9-ceitec/ zrušeno - decommissioned 3 storage-ceitec1.ncbr.muni.cz - pro NCBR CEITEC
storage-brno10-ceitec-hsm.metacentrum.cz /storage/brno10-ceitec-hsm/ zrušeno - decommissioned 3 dedicated to NCBR CEITEC
storage-brno11-elixir.metacentrum.cz /storage/brno11-elixir/ 313 TB 2 dedicated to ELIXIR-CZ, storage2.elixir-czech.cz
storage-brno12-cerit.metacentrum.cz /storage/brno12-cerit/ 3.4 PB 2 ces-hsm.cerit-sc.cz, domovský adresář v nfs4/home/$USER
storage-budejovice1.metacentrum.cz /storage/budejovice1/ 44 TB 3 (storage-cb1|storage-cb2).metacentrum.cz
storage-jihlava1-cerit.metacentrum.cz /storage/jihlava1-cerit/ zrušeno - decommissioned data archived to /storage/brno4-cerit-hsm/fineus, storage-brno4-cerit-hsm.metacentrum.cz, symlink /storage/jihlava1-cerit/
storage-jihlava2-archive.metacentrum.cz /storage/jihlava2-archive/ zrušeno - decommissioned
storage-du-cesnet.metacentrum.cz /storage/du-cesnet/ 3 du4.cesnet.cz, optimal archive storage for all MetaCentrum users
storage-liberec3-tul.metacentrum.cz /storage/liberec3-tul/ 30 TiB
storage-plzen1.metacentrum.cz /storage/plzen1/ 352 TB 2
storage-plzen2-archive.metacentrum.cz /storage/plzen2-archive/ zrušeno - decommissioned nfs.du1.cesnet.cz
storage-plzen3-kky.metacentrum.cz /storage/plzen3-kky/ zrušeno - decommissioned nahrazeno plzen4-ntis
storage-plzen4-ntis.metacentrum.cz /storage/plzen4-ntis/ 200 TiB 3 pro cleny skupiny iti/kky
storage-praha1.metacentrum.cz /storage/praha1/ zrušeno - decommissioned 3 storage-praha1(a|b).metacentrum.cz
storage-praha2-natur.metacentrum.cz /storage/praha2-natur/ 88 TB storage-praha2-natur.metacentrum.cz
storage-praha4-fzu.metacentrum.cz /storage/praha4-fzu/ zrušeno - decommissioned 15 TB
storage-praha6-fzu.metacentrum.cz /storage/praha6-fzu/ 76 TB
storage-praha5-elixir.metacentrum.cz /storage/praha5-elixir/ 157 TB 3
storage-pruhonice1-ibot.metacentrum.cz /storage/pruhonice1-ibot/ 179 TB 3 tilia-nfs.ibot.cas.cz
storage-vestec1-elixir.metacentrum.cz /storage/vestec1-elixir/ /storage/praha1/ 2 storage-vestec1.elixir-czech.cz
Zálohovací třídy jsou popsány v / Back-up policy is described at: Politika zálohování (Back-up policy). Výtah/summary:
  • třída 2 - záloha (pouze) formou časových řezů / class 2 - backup (only) in a form of time slices
  • třída 3 - data se záložní kopií / class 3 - data with a backup copy