Práce s daty/Přenos dat

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search
Příbuzná témata
Práce s daty

(English version)

Tento základní návod vám ukáže, jak přenášet data z/do MetaCentra na základně vašeho operačního systému.


Warning.gif Warning: Pro práci s velkým množstvím dat si přečtěte téma Přímý přístup na datová úložiště

Přenos dat na Linuxu

Přenos dat z vašeho počítače do MetaCentra

ZarovkaMala.png Note: Můžete nahradit "skirit.metacentrum.cz" za jakýkoliv jiný frontend

Použijte svůj terminál a příkaz scp. Syntaxe příkazu:

 scp target_file 'META username'@skirit.metacentrum.cz:

Přenos dat z MetaCentra do vašeho lokálního úložiště

Použijte obdobně terminál a příkaz scp. Syntaxe příkazu:

 scp 'META username'@skirit.metacentrum.cz:target_file .

Přenos dat na Windows

Uživatelé Windows potřebují FTPS klienta.

Doporučujeme aplikace WinSCP nebo Bitvise SSH Client. Můžete použít následující návody pro jejich použití:

Stahování dat ze serveru

Data z externího serveru si můžete stáhnout do vašeho adresáře pomocí příkazu wget. Například:

'META username'@skirit.metacentrum.cz # Login

pwd # Shows current working directory
/storage/brno2/home/$LOGNAME

# Creates directory for data and enters it
mkdir data
cd data
# Downloads the data
wget http://www.someServer.org/myData.zip