Jak počítat/Přístup na stroje/Z Linuxu

Z MetaCentrum
Přejít na: navigace, hledání
Příbuzná témata
Autentizační systém Kerberos
Přenos dat v Linuxu


Existují dvě přihlašovací metody pro uživatele Linuxu – SSH protokol a Kerberos. Kerberos je doporučený pro pokročilé uživatele.

Použití SSH protokolu

ZarovkaMala.png Note: Můžete zaměnit 'skirit.metacentrum.cz' za jakýkoliv dostupný frontend

Otevřete terminál a proveďte následující příkaz:

ssh 'META username'@skirit.metacentrum.cz #You will be asked to fill in password

Po vyplnění hesla byste měli vidět výstup podobný tomuto:

SkiritLogin.png


Tip: Fingerprints veřejných klíčů čelních uzlů


Použití Kerberos

Warning.gif Warning: Tato metoda je doporučena pro pokročilé uživatele

Příbuzná témata
Autentizační systém Kerberos

Výhoda systému Kerberos je, že nemusíte vyplňovat své heslo při každém přihlášení.

Instalace & konfigurace

1. Nainstalujte Kerberos pomocí terminálu

sudo su #switchs to root
aptitude install krb5-user ssh-krb5

Přeskočte konfiguračního průvodce a nezavírejte svůj terminál

2. Stáhněte si konfigurační soubor

scp 'META username'@skirit.ics.muni.cz:/etc/krb5.conf /etc/

3. Nakonfigurujte SSH

Open the /etc/ssh/ssh_config file in any editor and set GSSAPIDelegateCredentials value to 'yes':

vi /etc/ssh/ssh_config
GSSAPIDelegateCredentials yes

4. Zkontrolujte, zda vše funguje

ZarovkaMala.png Note: Pokud se vám nedaří přihlásit, zkuste příkaz ntpdate tik.cesnet.cz

Proveďte tyto příkazy:
kinit 'META username'@META #You will be asked to fill in password
klist

Měli byste vidět výstup podobný tomuto:

Kerberos1.png