Jak počítat/Aplikace a moduly

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search
Příbuzná témata
Aplikační moduly
Dostupné aplikace

MetaCentrum nabízí řadu aplikací, které si můžete nahrát do své úlohy nebo na svůj stroj pomocí příkazu module add + název vámi vybrané aplikace. Pro další informace o aplikaci se můžete podívat na její aplikační stránku (můžete použít vyhledávací okno).

Například:

 module add matlab # loads Matlab application
 module add mrbayes-3.2.6 # loads  MrBayes apllication, version 3.2.6
 module list # shows currently loaded applications in your environment

Další informace o používání aplikace, licenci a podobně jsou dostupně na její aplikační stránce.

Instalování nové aplikace

Poku byste chtěli nainstalovat novou aplikaci nebo novou verzi nějaké aplikace, zkuste si přečíst Jak instalovat aplikaci nebo kontaktuje Uživatelskou podporu.