Jak počítat/Interaktivní úlohy

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

(English version)

Příbuzná témata
Žádání zdrojů
Vzdálená plocha

Interaktivní úloha je speciální typ Dávkové úlohy, kde pracujete s přidělenými zdroji místo používání dávkových skriptů.


Interaktivní úlohu je možné vyžádat pomocí příkazu qsub a přepínače -I, například:

qsub -I -l select=1:ncpus=2:mem=4gb:scratch_local=10gb -l walltime=1:00:00

Po zadání interaktivní úlohy se zobrazí následující dva řádky (objevení druhého značí, že interaktivní úloha se úspěšně spustila):

qsub: waiting for job 1160710.arien-pro.ics.muni.cz to start
qsub: job 1160710.arien-pro.ics.muni.cz ready

ZarovkaMala.png Note: Přečtěte si více o žádání zdrojů zde.

Kde za -l následují parametry walltime=1:00:00 znamená, že úloha nebude trvat déle než jednu hodinu, select=1:ncpus=2 je požadavek na jeden stroj s dvěma procesory, mem=4gb je požadavek na 4 GiB paměti RAM.

 • Výhody interaktivních úloh
  • Podpora GUI
  • Lepší přehled toho, co děláte
  • Pravděpodobně snadněji pochopitelné
 • Nevýhody interaktivních úloh
  • Ne zcela optimální využití výkonu výpočetních strojů (čekání na vstup uživatele)
  • Náročně se zvládají dlouhotrvající úlohy, protože při zavření terminálu se ukončí i úloha
  • Náročně se pracuje s úlohami, které využívají pro svůj běh mnoho souborů
  • Pokud vám spadne Internet, pravděpodobně přijdete o běžící úlohu

Grafické uživatelské rozhraní

Při práci s interaktivní úlohou je možné využívat grafické uživatelské rozhraní (GUI). Dostupné GUI metody jsou: